home map mail
KBS logo

Середа, 16 Червня, 16:22

нормативно-правові документи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ПОЛОЖЕННЯ І ІНСТРУКЦІЇ

Розпорядження про затвердження Положення про Раду з питань банківської діяльності при Київському міському голові

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20.09.2006 р. N 289/476 
Про затвердження Положення про Раду з питань банківської діяльності при Київському міському голові

 

Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання розпорядження Київського міського голови від 12.07.2006 N 146/333 "Про створення Ради з питань банківської діяльності при Київському міському голові":

 Затвердити Положення про Раду з питань банківської діяльності при Київському міському голові, що додається.

 

Голова   
Л. Черновецький 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Київського міського голови
від 20 вересня 2006 р. N 289/476 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань банківської діяльності при Київському міському голові

 

1. Рада з питань банківської діяльності (надалі - Рада) є постійно діючим консультативно-експертним органом, який покликаний забезпечити консолідацію, координацію і співробітництво між банками, фінансово-кредитними установами, їх об'єднаннями та органами місцевого самоврядування для підвищення стабільності функціонування економіки столиці України - міста Києва.

 

Рада в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, Київського міського голови та цим Положенням.

 

2. Рада створюється Київським міським головою за пропозицією Асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз", інших об'єднань банків, фінансово-кредитних установ у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

 

3. Персональний склад Ради затверджується Київським міським головою.

 

4. Рада організовує свою роботу на основі взаємодії з органами місцевого самоврядування, Національним банком України, Асоціацією "Український Кредитно-Банківський Союз", іншими об'єднаннями банків, фінансово-кредитних установ.

 

5. Основними завданнями та функціями Ради є:

 

- сприяння створенню правових і фінансово-економічних умов для розвитку банківської діяльності, участь у розробці проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та розпоряджень Київської міської державної адміністрації з економічних питань та питань банківської діяльності, розробці проектів законів, інших нормативних актів, а також проведення експертизи відповідних документів з метою визначення їх впливу на розвиток фінансово-кредитної системи у місті Києві;

 

- вироблення узгоджених позицій органів місцевого самоврядування та фінансово-кредитних установ щодо розвитку фінансової системи, банківської діяльності у місті Києві, надання відповідної експертної та консультаційної допомоги Київському міському голові, Київській міській державній адміністрації, банкам, фінансово-кредитним установам, організаціям;

 

- сприяння проведенню активної антимонопольної політики в сфері фінансово-кредитної діяльності та захисту вітчизняного ринку;

 

- здійснення попереднього розгляду питань, пов'язаних з нагородженням посадових осіб банків, фінансово-кредитних установ та їх об'єднань, які внесли вагомий особистий внесок у підвищення ефективності суспільного виробництва, розвиток економічної науки та впровадження її досягнень у місті Києві, відзнаками Київського міського голови та внесення пропозицій Київському міському голові щодо порушення перед Президентом України клопотань про нагородження державними нагородами і президентськими відзнаками представників банків, фінансово-кредитних установ та їх об'єднань;

 

- сприяння встановленню міжнародних ділових контактів з іноземними об'єднаннями банків, фінансово-кредитних установ, вивченню та запровадженню у місті Києві передового зарубіжного досвіду у сфері банківських та фінансово-кредитних процедур і послуг;

 

- сприяння інформаційно-аналітичній та науково-методичній роботі, спрямованій на розвиток банківської діяльності в місті Києві, створенню системи професійного навчання персоналу для банківських та фінансово-кредитних структур столиці України.

 

6. Рада має право:

 

- залучати до роботи в установленому порядку спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

 

- організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, нарад тощо.

 

7. Голова Ради:

 

- здійснює керівництво Радою та організовує її роботу;

 

- надає пропозиції Київському міському голові щодо ротації (зміни) складу Ради;

 

- може бути присутнім на засіданнях Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради і брати участь в обговоренні питань банківської діяльності та інших економічних питань;

 

- забезпечує взаємодію Ради з об'єднаннями банків, фінансово-кредитних установ, а також з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

- дає окремі доручення членам Ради.

 

8. Заступник голови Ради допомагає голові Ради і виконує обов'язки Голови у разі його відсутності.

 

9. Забезпечення організаційної діяльності Ради покладається на секретаря Ради, який працює у штаті апарату Київської міської державної адміністрації.

 

10. Рада утворює постійні і тимчасові робочі групи, комісії, тимчасові творчі колективи.

 

11. Рада самостійно визначає порядок своєї діяльності і регламент роботи. Рада звітує про свою роботу Київському міському голові не рідше одного разу на рік.

 

12. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради, або його заступника, який вів засідання.

 

Рішення Ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій та пропозицій.

13. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності ради здійснює виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).Заступник голови -
керівник апарату 
Б. Стичинський 

 

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions