home map mail
KBS logo

Середа, 16 Червня, 16:13

нормативно-правові документи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ПОСТАНОВИ НБУ

Про внесення змін до Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України

 
Правління Національного банку України
 
П О С Т А Н О В А
 від 30 березня   2012 р.
 № 120
м.Київ
 
Про  внесення змін до Правил бухгалтерського
обліку операцій з документарними акредитивами
в розрахунках за зовнішньоекономічними
операціями в банках України
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 17.04.2012 за № 572/20885 
 
         Відповідно до статей 7 і 41 Закону України “Про Національний банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та з метою вдосконалення бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках Правління Національного банку України постановляє:
 
         1. Унести до Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 № 549, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за № 1539/10138 (зі змінами), такі зміни:
        
          1.1. У розділі I:
         у главі 1:
         пункт 1.2 викласти в такій редакції:
         “1.2. Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, Декрету Кабінету Міністрів України             від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів, затверджених Міжнародною торговельною палатою, інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України та основних вимог міжнародних стандартів фінансової звітності”;
         пункт 1.11 викласти в такій редакції:
         “1.11. Банк здійснює облік операцій з відкритими (наданими) резервними акредитивами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, що визначають порядок відображення в бухгалтерському обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України з використанням балансових і позабалансових рахунків, які  використовуються для обліку гарантій”;
         главу після пункту 1.11 доповнити пунктом такого змісту:
         “1.12. Банк здійснює облік операцій з отримання резервних акредитивів з використанням позабалансового рахунку 9010 “Прості гарантії, що отримані від банків”.
         У зв’язку з цим пункт 1.12 уважати пунктом 1.13;
         у пункті 2.1 глави 2:
         у підпункті “а” такі рахунки виключити:
        1589 А “Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам”;
        2099 А “Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб’єктам господарювання”;
        2299 А “Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам”;
у підпункті “б”:
після рахунку 9001 А “Підтверджені акредитиви” доповнити рахунком 9010 П “Прості гарантії, що отримані від банків”;
такі рахунки виключити:
       9090 А “Сумнівні гарантії, що надані банкам”;
       9091 А “Сумнівні гарантії, що надані клієнтам”.
 
1.2. Розділ IV виключити.
 
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та  банків України для використання в роботі.
 
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника  Голови Національного банку України Ричаківську В. І.
 
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 
 
В.о. Голови
 
І. В. Соркін

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions