home map mail
KBS logo

Середа, 16 Червня, 18:04

нормативно-правові документи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ПОСТАНОВИ НБУ

Про внесення змін до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

від  25  липня   2011 р № 250
м. Київ
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2011 р.
за № 988/19726
 
Відповідно до вимог статей 7, 44 Закону України “Про Національний банк України”, розділів II,  III Декрету Кабінету Міністрів України  від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Закону України від 07.04.2011 № 3205-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи –  підприємця” Правління Національного банку України
постановляє:
 1. Унести  до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України  для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2004 за № 897/9496 (зі змінами), такі зміни:
  1.1. У пункті 1.5 глави 1:
  абзац другий викласти в такій редакції:
  “сплати вступних або членських внесків у вигляді грошових коштів, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів:  міжнародним міжурядовим організаціям без обмеження за сумами; іншим юридичним особам-нерезидентам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро  в один календарний рік на користь однієї особи”;
  абзац третій після слів “суб’єктам господарювання-резидентам у” доповнити словом “тендерах”;
  після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
  “переказування коштів резидентом-гарантом (поручителем) нерезиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань резидента-позичальника, передбачених відповідним кредитним договором (договором поруки) та умовами, на яких він зареєстрований Національним банком.
  Перерахунок суми в іноземній валюті, що має переказуватись, в євро здійснюється за крос-курсом, визначеним  згідно з офіційним  курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення переказування іноземної валюти за межі України”.
  У зв’язку з цим абзаци дев’ятий, десятий уважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим.
  1.2. У пункті 2.3 глави 2:
  підпункт “б”  після слів “нотаріально засвідчені копії” доповнити словами “виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або”;
  у підпункті “ґ” слова “умов проведення тендерів” виключити.
 2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Колобова Ю. В.
 4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
В. о. Голова
Ю. В. Колобов
 
Зв'язанi документи

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions