home map mail
KBS logo

Середа, 16 Червня, 17:47

нормативно-правові документи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ПОСТАНОВИ НБУ

Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України

зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2011 р. за № 627/19365
 
Відповідно до статей 15, 25 Закону України “Про Національний банк України”, з метою ефективного використання монетарних інструментів  регулювання ліквідності банків Правління Національного банку України
постановляє:
 1. Унести до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2009 за № 410/16426, такі зміни:
  1.1. У розділі II:
  в абзаці другому пункту 2.1 глави 2 слова “на поточний календарний рік” виключити;
  в абзаці сьомому пункту 3.8 глави 3 слова “на зберігання” виключити.
  1.2. У пункті 1.4 глави 1 розділу IV слова “на поточний календарний рік” виключити.
  1.3. У розділі VI:
  пункт 1.3 викласти в такій редакції:
  “1.3. У разі невиконання банком умов, що передбачені договорами за кредитами рефінансування, операціями прямого репо, у тому числі несплати процентів (процентної плати) за ними, Національний банк наступного робочого дня:
  забезпечує віднесення цієї заборгованості на рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів;
  застосовує переважне і безумовне право щодо списання в безспірному порядку всієї заборгованості з кореспондентського рахунку цього банку та його філій, які працюють у Системі електронних платежів Національного банку за окремими кореспондентськими рахунками (далі – кореспондентський рахунок), керуючися статтею 73 Закону України “Про Національний банк України” та відповідно до укладених договорів.
  Національний банк нараховує пеню в розмірі  0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов’язання”;
  у пункті 1.4:
  абзац перший викласти в такій редакції:
  “1.4. Національний банк має право з дня виникнення простроченої заборгованості банку здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку банку до її повного погашення. Національний банк у разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку банку має право через 10 робочих днів з дня виникнення простроченої заборгованості вжити заходів щодо”;
  в абзаці сьомому слова “його балансовою” замінити словом “справедливою”.
 2. Генеральному  департаменту  грошово-кредитної  політики  (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, Центральної розрахункової палати та банків України для використання в роботі.
 3. Постанова набирає чинності через 10 днів після її офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Колобова Ю. В.    
Голова
С. Г. Арбузов
 

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions