home map mail
KBS logo

Середа, 16 Червня, 16:00

нормативно-правові документи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ПОСТАНОВИ НБУ

Про внесення змін до Положення про валютний контроль

05.11.2009  N 654
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2009 р.
за N 1134/17150 
 
 Відповідно до статей 7,  44 Закону України "Про  Національний банк України" ( 679-14 ), статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 (  15-93  )  "Про  систему  валютного регулювання  і валютного контролю" та з метою забезпечення дієвого контролю  за  дотриманням  уповноваженими   банками,   фінансовими установами  та  національним  оператором  поштового  зв'язку вимог валютного  законодавства  України  Правління  Національного  банку України
 
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести  до Положення про валютний контроль,  затвердженого постановою  Правління  Національного  банку України від 08.02.2000 N 49 ( z0209-00 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами), такі зміни:
1.1. У розділі 2:
у пункті 2.5:
  • в абзаці третьому цифри "40" замінити цифрами "120";
  • в абзаці  четвертому  цифру  та  слова  "1 неоподатковуваного мінімуму"  замінити  цифрою  та   словами   "3   неоподатковуваних
    мінімумів";
  • в абзаці п'ятому цифри "20" замінити цифрами "60";
  • в абзаці  шостому цифру та слово "1 відсотка" замінити цифрою та словом "3 відсотків",  а цифри "20",  "40" замінити  відповідно цифрами "60", "120";
  •  у пункті 2.8 цифри "20" замінити цифрами "100".
1.2. В абзаці четвертому пункту 3.4  розділу  3  слова  "його заступники"  замінити  словами  "уповноважена  ним  посадова особа
Національного банку".
2. Департаменту    валютного    контролю    та   ліцензування (О.Г.Біланенко) після  державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст  цієї  постанови  до  відома  територіальних управлінь  Національного  банку  України  та  банків  України  для використання в роботі.
3. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на виконавчого  директора  з питань валютного регулювання та контролю А.І.Балюка  і  Департамент  валютного   контролю  та  ліцензування (О.Г.Біланенко).
4. Постанова  набирає  чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
В.о. Голови
А.В.Шаповалов

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions