home map mail
KBS logo

Середа, 16 Червня, 16:17

нормативно-правові документи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ПОСТАНОВИ НБУ

Про порядок рефінансування банків у період фінансово-економічної кризи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 січня 2009 p.
№ 44
Київ
 
Про порядок рефінансування банків у період фінансово-економічної кризи
 
Відповідно до статті 86 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:
 1. Затвердити Порядок рефінансування банків у період фінансово-економічної кризи, що додається.
 2. Взяти до відома, що Національний банк України у дводенний строк після набрання чинності цією постановою скасує постанову Правління Національного банку України від 6 січня 2009 p. 2 "Про особливості виконання Національним банком України конституційної функції у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".
Прем'єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО 
Виконуючий обов'язки Голови Національного банку України
А. ШАПОВАЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 29 січня 2009 p. № 44
 
ПОРЯДОК
рефінансування банків у період фінансово-економічної кризи
 
1. Рефінансування банків у період фінансово-економічної кризи здійснюється Національним банком відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 вересня 2006 p. № 378 (далі — Положення), і Тимчасового положення про надання Національним банком України кредитів для підтримки ліквідності банків у разі реальної загрози стабільності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2008 p. № 459 (далі - Тимчасове положення), з урахуванням особливостей, визначених у цьому Порядку.
2. Прийняття рішень Національним банком про рефінансування банків шляхом проведення тендерів на строк більше 14 днів, надання стабілізаційних кредитів відповідно до Положення, надання кредитів відповідно   до   Тимчасового   положення   здійснюється   за   участю уповноваженого представника Кабінету Міністрів України (далі — уповноважений представник).
3. Уповноважений представник під час розгляду питань щодо надання кредитів керується тим, що рішення Національного банку повинне:
 • прийматися з дотриманням процедури, встановленої нормативно-правовими актами;
 • сприяти забезпеченню стабільності національної грошової одиниці;
 • сприяти підтриманню ліквідності банку на рівні, встановленому нормативно-правовими актами;
 • мати на меті забезпечення здійснення розрахунків між суб'єктами господарювання;
 • забезпечувати пріоритетне рефінансування банків, що кредитують реальний сектор економіки.
4. Уповноважений представник:
 • бере участь у розгляді питань рефінансування банків;
 • бере участь у засіданнях Правління Національного банку, на яких розглядають питання надання стабілізаційних кредитів відповідно до Положення та кредитів відповідно до Тимчасового положення;
 • погоджує доповідну записку за результатами проведеного тендеру при рефінансуванні банків на строк більше 14 днів перед поданням її на підпис посадовій особі, визначеній відповідно до пункту 3 розділу VII Положення
 • має доступ до матеріалів про рефінансування банків, що містять інформацію, яка є банківською таємницею, на підставі оформленого йому Національним банком допуску;
 • подає письмові пропозиції Національному банку та Кабінету Міністрів України.
5. Матеріали про рефінансування банків подаються уповноваженому представнику за добу до розгляду відповідного питання.
6. У разі незгоди уповноваженого представника з рішенням Правління Національного банку щодо надання стабілізаційних кредитів відповідно до Положення та кредитів відповідно до Тимчасового положення або з рішенням Національного банку щодо рефінансування банків шляхом проведення тендерів на строк більше 14 днів уповноважений представник подає письмові заперечення   Національному банку та звертається до Кабінету Міністрів України з пропозицією розглянути відповідне питання на засіданні Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України протягом п'яти робочих днів розглядає пропозиції уповноваженого представника та приймає відповідне рішення.
До прийняття Кабінетом Міністрів України рішення операція, щодо якої є заперечення уповноваженого представника, Національним банком не здійснюється.
У  разі  відхилення  Кабінетом  Міністрів  України  заперечень уповноваженого представника або неприйняття у визначений абзацом другим цього пункту строк рішення Національний банк приймає відповідне рішення.
7. Не підлягають погодженню з уповноваженим представником питання:
1) надання кредитів рефінансування на строк до 14 днів;
2) здійснення операцій:
за постійно діючою лінією рефінансування для надання банкам кредитів овернайт;
репо;
з обміну іноземної валюти на національну валюту з метою підтримання ліквідності банків (своп);
з державними облігаціями України та облігаціями Державної іпотечної установи;
рефінансування під зобов'язання, забезпечені державними гарантіями.
Національний банк подає щотижня Кабінетові Міністрів України погоджену з уповноваженим представником інформацію про надання банкам кредитів відповідно до цього пункту.
8. Ставка рефінансування Національного банку встановлюється не нижче рівня облікової ставки Національного банку та з урахуванням ситуації, що склалася на грошово-кредитному ринку у відповідному періоді.

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions