home map mail
KBS logo

Середа, 28 Липня, 14:23

нормативно-правові документи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ПОСТАНОВИ НБУ

Про затвердження Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників

Електронна пошта
 
Національний банк України
Департамент нормативно -
методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду
 
 Департаментам та самостійним структурним підрозділам Національного банку України,
Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим
та по місту Києву та Київській області,
територіальним управлінням Національного банку України,
банкам України,
навчальним закладам
Національного банку України, 
Асоціації українських банків,
Асоціації „Український Кредитно-банківський Союз”.
 
40-117/3705-12656
18.09.2008
 
Надсилаємо до відома та керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 27.06.2008 № 189 "Про затвердження Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.09.2008 №845/15536.
 
 
Додаток: файли
  1. Додаток
  2. Додаток
  3. Додаток
  4. Додаток
  5. Додаток
  6. Додаток
  7. Додаток
  8. Додаток
  9. Додаток
 
 Правління Національного банку України
 
 
 
ПОСТАНОВА
 
від  27 червня 2008 № 189
м. Київ
 
 
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 12.09.2008 № 845/15536
 
 
Про затвердження Положення
про особливості реорганізації банку
за рішенням його власників
 
 
Відповідно до статей 104 – 109 Цивільного кодексу України, статей 59, 91, 336 Господарського кодексу України, статей 6, 26 – 29, 31 – 33, 38 – 40, 42 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, інших законодавчих актів  України, з метою визначення особливостей реорганізації банку за рішенням його власників Правління Національного банку України
постановляє:
 
1. Затвердити Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, що додається.
 
2. Установити, що банки, які реорганізовуються у відкриті акціонерні товариства з метою приведення своєї організаційно-правової форми у відповідність до Закону України від  14 вересня  2006 року  № 133-V „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного  капіталу”  , здійснюють реорганізацію без отримання дозволу Національного банку України.
План реорганізації відповідних банків, що подається на затвердження Національному банку України, має передбачати здійснення реорганізаційних процедур у строки, установлені цим Законом. До плану реорганізації додається рішення загальних зборів про проведення реорганізації та затвердження плану реорганізації.
3. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України, територіальних управлінь, а також банків для керівництва і використання в роботі.
 
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України В.Л.Кротюка, виконавчого директора – директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєва і начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
 
 
В.о.Голови                                                                    
А.В.Шаповалов
 
 
Інд. 40-1
 
 
 

Погодження:

Члени Правління:
 
Шаповалов А.В.
 
Кротюк В.Л.
 
Савченко О.В.
 
Сенищ П.М.
 
Дащенко О.В.
 
Кравець В.М.
 
Лаврук М.П.
 
Шумило І.А.
 
Гребеник Н.І.
 
Іванюк І.М.
 
Кандибка О.М.
 
Пасічник В.В.
 
Ричаківська В.І.
 
Савченко А.С.
 
Степаненко А.І.
 
Керівники структурних підрозділів,
виконавці проекту документа, редактор:
 
Виконавчий директор – директор Дирекції з банківського
регулювання та нагляду
Кірєєв О.І.
 
Директор Департаменту методології банківського
регулювання та нагляду
Іваненко Н.В.
 
Директор Департаменту припинення діяльності банків
Раєвський К.Є.
 
Заступник директора Департаменту методології банківського
регулювання та нагляду – начальник управління
Андрущенко  П.В.
 
Заступник директора Юридичного департаменту
 
Редактор
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.06.2008   № 189
 
 
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 12.09.2008 № 845/15536
 
 
Положення про особливості реорганізації банку
за рішенням його власників
 
 
1. Загальні положення
 
1.1. Це Положення визначає порядок надання Національним банком України (далі – Національний банк) дозволу на добровільну реорганізацію банку за рішенням його власників і затвердження плану реорганізації, особливості погодження статутів банків-правонаступників, видачі їм банківської ліцензії та письмового дозволу на здійснення операцій, унесення відповідних записів до Державного реєстру банків у зв’язку з реорганізацією банків.
 
1.2. У цьому Положенні терміни, що визначають способи реорганізації банків (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), уживаються відповідно до їх визначень, наведених у статті 26 Закону України „Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки).
 
1.3. Відповідно до цього Положення банками – учасниками реорганізації є банк, що реорганізовується, і банк-правонаступник.
Банком, що реорганізовується, є банк, який унаслідок реорганізації повністю або частково передає своє майно, кошти, права та обов’язки банку-правонаступнику. 
Банком-правонаступником є банк, який унаслідок реорганізації повністю або частково приймає майно, кошти, права та обов’язки банку, що реорганізовується.
 
1.4. Керівники банку несуть відповідальність за достовірність інформації та документів, які подаються згідно з вимогами цього Положення.
Національний банк може вимагати від банків – учасників реорганізації виправлення недоліків у поданих документах.
 
1.5. Реорганізація банку розпочинається після затвердження Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності  банків (далі – Комісія Національного банку) плану реорганізації.  
 
1.6. Банк-правонаступник повинен відповідати вимогам щодо дотримання економічних нормативів у його діяльності, порядку реєстрації банків і ліцензування, установленим законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.
 
1.7. Банк, що реорганізовується, подає звітність згідно з порядком, установленим нормативно-правовими актами Національного банку, до дня внесення запису про державну реєстрацію його припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр).
 
1.8. Національний банк має право вимагати від банків – учасників реорганізації надання інформації про стан здійснення реорганізації відповідно до затвердженого Національним банком плану реорганізації.
 
1.9. Сума розмірів статутних капіталів усіх банків-правонаступників має дорівнювати сумі розмірів статутних капіталів банків, що реорганізовуються, але бути не менше розміру, передбаченого статтею 31 Закону про банки.
 
 
2. Порядок надання Національним банком дозволу на реорганізацію банку
 
2.1. Банк, що реорганізовується, і банк-правонаступник (у разі приєднання)  для отримання дозволу Національного банку на реорганізацію і затвердження плану реорганізації подають до Національного банку або територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку, що реорганізовується, і банку-правонаступника (далі – відповідне  територіальне управління) такі документи:
 
а) заяву про надання дозволу на реорганізацію, підписану головою спостережної ради і головою правління кожного з банків – учасників реорганізації.
У заяві має бути зазначено:
спосіб реорганізації;
майбутнє місцезнаходження банку-правонаступника;
перелік усіх документів, що додаються до заяви;
 
б) обґрунтування, розрахунки та прогнозний баланс банку-правонаступника, які б засвідчували настання позитивних наслідків для вкладників та інших кредиторів банку-правонаступника;  
 
в) протоколи загальних зборів учасників (далі – протокол загальних зборів);
 
г) план реорганізації банку;
 
ґ) рішення спостережної ради банку щодо реорганізації дочірнього банку;
 
д) копію платіжного документа про внесення плати за послуги, що надаються згідно з цим Положенням, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.
 
2.2. Обґрунтування та розрахунки позитивних наслідків для кредиторів і вкладників після реорганізації (далі – Обґрунтування) мають містити таку інформацію:
підстави прийняття рішення про реорганізацію;
висновок про доцільність реорганізації та позитивні наслідки для вкладників та інших кредиторів банку після реорганізації;
розмір статутного капіталу та регулятивного капіталу банку-правонаступника;
про забезпечення банку-правонаступника приміщенням або про заходи, яких банк – учасник реорганізації вживає для дотримання цих вимог згідно з планом реорганізації;
прогнозний розрахунок економічних нормативів, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, протягом наступних трьох місяців після консолідації балансів/розподілу балансу.
До Обґрунтування додається статистична звітність банків – учасників реорганізації за останній місяць за станом на перше число місяця, що передує зверненню до Національного банку про надання дозволу на реорганізацію банків:
 
оборотно-сальдовий баланс – форма 10 (місячна);
звіт про дотримання економічних нормативів – форма 611 (місячна).
До Обґрунтування додається перелік видів діяльності/операцій, які він має намір здійснювати на підставі банківської ліцензії і письмового дозволу Національного банку.
Обґрунтування підписується головою спостережної ради і головою правління кожного з банків – учасників реорганізації.
Cкладення прогнозного балансу банку-правонаступника здійснюється з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку.
 
2.3. План реорганізації може складатися відповідно до зразків, зазначених у додатках 1 – 5 до цього Положення, та з урахуванням вимог щодо оцінки діяльності відокремлених підрозділів і дочірніх підприємств банку, що реорганізовується.
План реорганізації затверджується загальними зборами учасників банку, що реорганізовується, а також банку-правонаступника у разі здійснення реорганізації шляхом приєднання.
Якщо реорганізація здійснюється шляхом злиття/приєднання та до угоди про злиття/приєднання включено умови реорганізації згідно з додатками 1, 2 до цього Положення, то план реорганізації може бути затверджений спостережною радою банків – учасників реорганізації.
 
2.4. Банки, що реорганізовуються шляхом злиття або приєднання, крім документів, передбачених пунктом 2.1 цієї глави, для отримання дозволу Національного банку на реорганізацію та затвердження плану реорганізації подають:
угоду про злиття/приєднання банків, укладену банками, що реорганізовуються, затверджену відповідно до вимог статті 29 Закону про банки, яка містить положення, що регулюють питання, визначені в статті 28 Закону про банки;
висновок та/або відповідний дозвіл Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.
 
2.5. Національний банк перевіряє пакет документів, поданий банком, що реорганізовується, і банком-правонаступником на відповідність вимогам банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
Відповідне територіальне управління в тижневий строк з дати отримання документів, передбачених цією главою, від банку, нагляд за діяльністю якого здійснює Національний банк відповідно до переліку, визначеного Комісією Національного банку, надсилає до Національного банку відповідні документи та інформацію щодо їх комплектності.
Відповідне територіальне управління у двотижневий строк з дати отримання документів, передбачених цією главою, від банку, нагляд за діяльністю якого здійснює територіальне управління Національного банку відповідно до переліку, визначеного Комісією Національного банку, надсилає до Національного банку відповідний пакет документів і висновок щодо доцільності проведення реорганізації.
 
2.6. Національний банк повідомляє банк про прийняття ним рішення про надання дозволу на реорганізацію в листі за підписом заступника Голови Національного банку – куратора служби банківського нагляду згідно з функціональним розподілом обов’язків або особи, яка виконує його повноваження.  
 
2.7. Національний банк відмовляє в реорганізації, якщо:
 
а) проведення реорганізації банку загрожує інтересам кредиторів і вкладників, зокрема:
банк-правонаступник не буде відповідати вимогам нормативно-правових актів Національного банку щодо дотримання економічних нормативів та порядку реєстрації і ліцензування діяльності банків;
банк-правонаступник разом з його дочірніми, асоційованими підприємствами за результатами консолідованої фінансової звітності не буде дотримуватися економічних нормативів, установлених нормативно-правовими актами Національного банку;
розмір статутного капіталу банку-правонаступника менший, ніж розмір, передбачений статтею 31 Закону про банки;
є рішення суду, яке унеможливлює проведення реорганізації;
 
б) документи, подані для отримання дозволу на реорганізацію, містять недостовірну інформацію;
 
в) подано неповний пакет документів або ці документи не відповідають вимогам Закону про банки, нормативно-правових актів Національного банку чи цього Положення;
      
г) учасникам банків, які проводять реорганізацію, відмовлено в наданні дозволу на придбання істотної участі в банку.
 
3. Здійснення заходів, передбачених планом реорганізації
 
3.1. Банк, що реорганізовується, після отримання дозволу Національного банку на реорганізацію протягом 10 робочих днів повідомляє Національний банк (відповідне територіальне управління) про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації і подає копію повідомлення, яке складене відповідно до вимог статті 22 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.
 
3.2. Особи, які внаслідок реорганізації мають стати власниками істотної участі в банку-правонаступнику і не були власниками істотної участі в банку, що реорганізовується, а також особи, які були власниками істотної участі в банку, що реорганізується, і збільшують її внаслідок реорганізації до 25, 50 чи 75 відсотків статутного капіталу банку, зобов’язані до часу затвердження передавального акта/розподільчого балансу отримати письмовий дозвіл Національного банку на придбання або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику у випадку та порядку, визначених нормативно-правовими актом Національного банку про реєстрацію банків.
 
3.3. Банк у разі проведення реорганізації шляхом злиття, приєднання або перетворення складає передавальний акт.
Банк у разі проведення реорганізації шляхом поділу або виділення складає розподільчий баланс.
 
3.4. Передавальний акт/розподільчий баланс складається після проведення інвентаризації активів банку, що реорганізовується, та усунення виявлених розбіжностей, що підтверджується відповідним актом, оформленим згідно з вимогами законодавства України, і закінчення строку для пред’явлення кредиторами вимог (задоволення чи відхилення вимог кредиторів).
Передавальний акт/розподільчий баланс складається на дату, визначену в плані реорганізації.
Передавальний акт кожного банку, що реорганізовується, складається на одне й те саме число місяця.
Передавальний акт/розподільчий баланс складається в національній валюті в тисячах гривень на підставі балансу банку, що реорганізовується (додатки 6, 7).
Статті балансу, що містяться в передавальному акті/розподільчому балансі, мають відповідати вимогам нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок складання звіту „Баланс” квартальної фінансової звітності банку.
 
3.5. До передавального акта/розподільчого балансу додаються розшифрування активів, зобов’язань і капіталу, які передаються банку-правонаступнику, у розрізі рахунків (додатки 8, 9).  
Розшифрування активів, зобов’язань і капіталу до передавального акта/розподільчого балансу здійснюються відповідно до вимог, установлених Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за № 353/7674, зі змінами, для подання статистичного звіту за формою № 1Д (щоденна) „Баланс банку”.
Передавальний акт/розподільчий баланс підписуються головою та членами комісії для проведення реорганізації. Підписи голови та членів комісії для проведення реорганізації повинні бути нотаріально посвідчені.  
 
3.6. Фінансова звітність банку, що реорганізовується, на дату складення передавального акта/розподільчого балансу перевіряється аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до законодавства України.
Аудиторська перевірка здійснюється за період від останньої аудиторської перевірки до дати, на яку згідно з планом реорганізації складається передавальний акт/розподільчий баланс.
Достовірність передавального акта/розподільчого балансу має бути підтверджена аудитором.
Аудиту підлягають у разі реорганізації шляхом виділення саме ті відокремлені підрозділи, майно, права та обов’язки яких згідно з планом реорганізації передаються банку-правонаступнику за розподільчим балансом.
 
3.7. Уповноважена учасниками банку-правонаступника особа після виконання заходів, передбачених планом реорганізації, перед проведенням його державної реєстрації подає до Національного банку (відповідного територіального управління) пакет документів для погодження статуту/змін до статуту банку-правонаступника згідно зі статтею 17 Закону про банки та нормативно-правовим актом Національного банку про реєстрацію банків з урахуванням особливостей, які визначені цим Положенням.
До вищезазначеного пакета документів додаються аудиторський висновок, який підтверджує достовірність передавального акта/розподільчого балансу, та копія сертифіката аудитора.
 
3.8. Після затвердження передавального акта/розподільчого балансу учасниками банку, що реорганізовується, проводяться установчі (загальні) збори банку-правонаступника.
Статут банку-правонаступника, має містити положення про  правонаступництво щодо прав та обов’язків банку, що реорганізовується, які визначені в передавальному акті/розподільчому балансі.
Протокол установчих (загальних) зборів учасників банку-правонаступника, окрім зазначеного в нормативно-правовому акті про реєстрацію банків, має містити рішення про:
створення банку внаслідок реорганізації;
визнання учасниками банку-правонаступника прав та обов’язків банку, що реорганізувався, які визначені в передавальному акті/розподільчому балансі (з доданням його до протоколу);
затвердження балансу банку-правонаступника, складеного на підставі передавального акта/розподільчого балансу банків, що реорганізовуються (з доданням його до протоколу).
 
3.9. У разі реорганізації шляхом перетворення установчий договір до Національного банку (відповідного територіального управління) не подається.
У разі реорганізації шляхом перетворення та залишення без змін напрямів діяльності та переліку операцій банку-правонаступника бізнес-план до Національного банку (відповідного територіального управління) не подається.
 
3.10. Якщо до Національного банку раніше подавалися документи про підтвердження джерел надходження коштів до статутного капіталу банку, що реорганізувався, то банком-правонаступником під час погодження (реєстрації) його статуту або змін до нього зазначені документи повторно не подаються.
 
3.11. Якщо керівниками банку-правонаступника призначаються на рівнозначні посади особи, які є керівниками банку, що реорганізовується, то документи щодо погодження їх призначення, підтвердження професійної придатності та бездоганної ділової репутації до Національного банку не подаються.
 
3.12. Банк-правонаступник отримує банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку.
Банк-правонаступник повинен здійснити операції в національній та іноземній валютах в обсягах, не менших, ніж кожен з банків, що реорганізовуються.
Видача Національним банком письмового дозволу на здійснення окремих видів операцій банку-правонаступнику здійснюється без урахування вимог щодо терміну функціонування банку.
 
4. Завершення реорганізації
 
4.1. Банк, що реорганізовується, для виключення його з Державного реєстру банків подає до Національного банку (відповідного територіального управління):
копію свідоцтва про державну реєстрацію банку-правонаступника та копію його статуту з відміткою державного реєстратора (крім банків, що здійснюють реорганізацію шляхом приєднання);
інформацію про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті реорганізації.

 
Банк, що реорганізовується шляхом злиття, поділу, виділення, перетворення, подає відповідні документи після проведення державної реєстрації та внесення до Державного реєстру банків запису про реєстрацію банку-правонаступника.
 
4.2. Відповідне територіальне управління у тижневий строк з дати отримання зазначених у пункті 4.1 цього Положення документів від банку надсилає їх до Національного банку разом з інформацією щодо їх комплектності.
 
4.3. Після внесення до Державного реєстру банків записів про виключення банку, що реорганізувався, з цього реєстру та про реєстрацію банку-правонаступника відповідні записи також уносяться до Довідника учасників системи електронних платежів Національного банку й Електронного технологічного довідника банків України та інших установ.
 
 
 
 
Директор Департаменту нормативно -
методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду                       
Н.В.Іваненко
 
 
Виконавець:
 
Головний економіст
І.В.Мелешко
 
 
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
_____________________О.В.Савченко
               (підпис)    
„___”_________2008 р.
 
Додаток 9 до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions