home map mail
KBS logo

Середа, 16 Червня, 17:25

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ДОКУМЕНТИ

Заява для вступу в Асоціацію «Український Кредитно-Банківський Союз»

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз»

ЗАЯВА

________________________________________________________________
(повне та скорочене найменування установи)

що знаходиться за адресою:_____________________________________________________

кореспондентський / розрахунковий рахунок № ________________ в ___________________

в ____________________________________________________________________
(установа банку, в якій відкрито кореспондентський /розрахунковий рахунок)

МФО______________ , в особі_____________________________________________
(найменування посади керівника установи)

пана(пані)______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника установи)

діючого на підставі Статуту, цим виражає своє бажання вступити до Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз».

З положеннями Статуту Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» ознайомлені та згодні і зобов'язуємося їх виконувати.

«___»______________200   р.

___________________________________
(найменування посади керівника установи)

________________________
(підпис керівника установи)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions