home map mail
KBS logo

Вівторок, 28 Вересня, 07:52

ініціативи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ІНІЦІАТИВИ

Головною метою діяльності Українського Кредитно-Банківського Союзу є сприяння розвитку банківської системи України, забезпечення консолідації, координації і співробітництва між фінансово-кредитними установами, їх об’єднаннями, взаємодія з органами державної влади й управління.

До основних завдань Українського Кредитно-Банківського Союзу належать:

 • захист прав та законних інтересів членів Українського Кредитно-Банківського Союзу;
 • об'єднання й координація зусиль фінансово-кредитних установ у впровадженні спільних програм по розвитку банківських послуг;
 • організація професійних зустрічей, зборів, семінарів, конгресів, а також підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації для банківських та інших фінансово-кредитних установ, проведення дискусій, сприяння розробці галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
 • налагодження тісного співробітництва з органами державної влади та управління, представництво інтересів його членів у цих органах;
 • розробка пропозицій та участь в підготовці та реалізації національних, регіональних і галузевих програм розвитку;
 • здійснення співробітництва з іншими фінансово-кредитними установами, в т.ч. закордонними та їх об’єднаннями.

Для виконання вказаних завдань Українського Кредитно-Банківський Союз здійснює свою діяльність в наступних напрямках:

 • представництво та захист загальних інтересів фінансово-кредитних установ в органах державної влади і державного управління, а також у судах, господарських і у третейських судах;
 • проведення наукових і аналітичних експертиз та інших досліджень, пов'язаних з фінансово-кредитними, економічними та правовими проблемами;
 • підготовка проектів законодавчих актів та інших нормативних актів, рекомендацій, проектів програм, що регулюють фінансово-банківську діяльність з метою їх подальшого прийняття уповноваженими органами державної влади та управління;
 • видавнича діяльність, організація обміну інформацією між Українським Кредитно-Банківським Союзом та його членами, в т.ч. з метою проведення обґрунтованого і неупередженого системного аналізу ситуації у фінансово-кредитних установах та прогнозування розвитку фінансового ринку України;
 • підготовка експертних висновків з питань банківської діяльності.

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions