home map mail
KBS logo

Понеділок, 25 Жовтня, 05:02

новини

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

НОВИНИ

УКБС-НБУ: НАСТАВ ЧАС ПЕРЕТВОРИТИ ШТРАФНІ САНКЦІЇ НА ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» звернула увагу Нацбанку на необхідність переглянути механізм застосування заходів впливу для усунення додаткових ризиків банківської діяльності. Це вдосконалить нормативно-правову базу, зменшить корупційні ризики та убезпечить банки від необґрунтованих санкцій.
Так, УКБС звернув увагу, що протягом останніх двох років (з червня 2014 р.) Нацбанк 18 разів (!) вносив зміни до «Положення про застосування НБУ заходів впливу» (затверджене постановою № 346 від 17.08.2012 р., далі - Положення), з кожним разом розширюючи свої повноваження та можливості застосування каральних норм. Зокрема, останніми змінами до Положення (внесені постановою НБУ від 22.08.2016 № 374, далі – постанова 374) Нацбанк під виглядом удосконалення банківського нагляду розширив випадки визнання банку проблемним, збільшив підстави та посилив повноваження куратора та підвищив розміри штрафів за окремі порушення.
У зв‘язку з цим УКБС зауважив Нацбанку на неприпустимість призначення куратора в банк за нормативне формулювання «здійснення ризикової діяльності», оскільки жоден нормативний акт регулятора досі так і не визначив чіткого та вичерпного переліку ознак ризикової діяльності. Хоча експерти УКБС з 2015 р. звертають увагу НБУ, що це наражає банки на необґрунтовані санкції, оскільки вся підприємницька діяльність, у т.ч. діяльність будь-якого банку, по своїй суті вже є ризиковою.
При віднесенні банку до проблемного експерти УКБС запропонували НБУ використовувати вичерпний перелік критеріїв для однозначного трактування абстрактних формулювань (на кшталт «неринкові поточні умови»), а також чітко прописати допустимий коридор коливання окремих показників: відхилень розміру резервів, допустимі межі укладання угод із пов'язаними особами. Адже у поточній роботі банку є чинники, що призводять до тимчасових відхилень при дотриманні встановлених нормативів, а це впливає на відображення показників у звітності.
«Існуючий до прийняття постанови 374 рівень штрафних санкцій вже був достатнім для здійснення покарань та недопущення порушень у майбутньому, – зазначила Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Тому замість підвищення їх рівня пропонуємо впровадити гнучку систему матеріального стимулювання за рахунок нового механізму розрахунку штрафних санкцій згідно з рівнем градації порушення. Це посилить дієвість штрафних санкцій та перетворить їх із карального у заохочувальний інструмент та зменшить штучно створені ризики банківської діяльності».

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions