home map mail
KBS logo

Понеділок, 25 Жовтня, 04:18

e-mail розсилка

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ

Пропозиції УКБС до законопроекту про протидію легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму (законопроект № 5067 від 12.09.14 р.)

Голові

 Громадської  Ради при

Держфінмоніторингу України

п. Калустовій К.В.

 

Шановна Катерино Віталіївно!


Користуючись нагодою, засвідчуємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів   у Вашій діяльності.

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» відповідно до рішення Громадської Ради при Держфінмоніторингу України від 25.09.14 р. надає  зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 5067 від 12.09.14 р., далі – законопроект).

Даний законопроект вносить, серед іншого, зміни до Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі – Закон про банки). Зокрема, вводиться визначення «банк-оболонка», під яким розуміється фінансова установа - нерезидент, що не має постійного місцезнаходження та не провадить діяльність за місцем своєї реєстрації та/або не підлягає відповідному нагляду в державі (на території) за місцем свого розташування. Зазначаємо, що визначення «банк-оболонка» потребує доопрацювання та більш розширеного тлумачення, а саме: необхідно передбачити вичерпний перелік критеріїв, за якими банку необхідно класифікувати банк або іншу фінансову установу як «банк-оболонка».

Крім цього, передбачено внесення змін до статті 64 Закону про банки, які зобов'язують банк  ідентифікувати та верифікувати відповідно до вимог законодавства України клієнтів (осіб), визначених нормативно-правовим актом НБУ з питань здійснення фінмоніторингу. Вважаємо, що ознаки таких клієнтів мають бути визначені безпосередньо Законом про банки.

Також звертаємо увагу на неузгодженість окремих норм законопроекту із чинним законодавством. Зокрема, законопроектом передбачено зміни до статті 74 Закону про банки, відповідно до яких заходи впливу до банків за порушення вимог Закону щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму можуть бути застосовані НБУ протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через три роки з дня його вчинення. Зазначена норма не узгоджується із загальними положеннями щодо строків застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання. Так, згідно до ч. 1 ст. 250 Господарського кодексу України адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом. Винятки щодо застосування зазначеної статті визначені ч. 2 ст. 250 ГКУ, відповідно до якої дія цієї статті не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких передбачено Податковим кодексом України та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на фіскальні органи.

Пропонуємо з метою більш ретельного вивчення операцій клієнтів та недопущення зайвих повідомлень до Cпеціально уповноваженого органу, збільшити термін для обов язкового фінмоніторингу до 5 робочих днів.

Крім цього, враховуючи суспільне значення фінансового моніторингу та досвід європейських країн (зокрема, Польщі) вважаємо за доцільне передбачити безкоштовність відправки повідомлень до спеціально уповноваженого органу для Суб'єкта первинного фінмоніторингу.

 

Шановна Катерино Віталіївно, щиро сподіваємося на врахування сформульованих нашою Асоціацією пропозицій та зауважень (додаються) при доопрацюванні  норм законопроекту, що сприятиме прийняттю на законодавчому рівні обґрунтованих рішень.

 

  Додаток: Пропозиції УКБС до законопроекту (на  13 стор.).

 

З повагою та надією на плідну співпрацю

Генеральний директор УКБС,

член Громадської Ради

при Держфінмоніторингу України

Г.І. Оліфер

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions