home map mail
KBS logo

Четвер, 9 Липня, 06:47

e-mail розсилка

ПЕРЕМОГИ УКБС

Перелік питань, вирішених Асоціацією «Український Кредитно-Банківський Союз» у 2010 р.

 • усунуто штучні перешкоди звернення стягнення на предмет іпотеки/застави для погашення заборгованості по кредитному договору, створені відділами ДВС Мін’юсту (скасовано лист ГУ Міністерства юстиції в АР Крим № 11/1-10/1690 від 05.05.2009); 
 • не допущено термінове фінансове навантаження на банківську систему (подовжено кінцеві строки переоснащення касових вузлів банків та робочих місць касирів, встановлені постановою НБУ від 10.07.2009 № 398/ДСК);
 • залишено право банкам до 01.01.2012 р. включати до основного капіталу сплачені, але не зареєстровані внески до статутного капіталу, що обліковуться за балансовим рахунком 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» (постанова НБУ від 20.12.2010 р. № 564);
 • знято 50%-ве обмеження частки субординованого боргу в капіталі банку (Постанова НБУ від 10.09.2009 р. № 541);
 • введено нарахування процентів (біля 3%) за залишками коштів обов’язкових резервів, що перераховані банками на окремий рахунок у НБУ (Постанова НБУ від 27.08.2009 р. № 512);
 • захищено права банків при прийнятті Закону № 2275-VI від 20.05.2010, а саме:
  • суттєво збільшено у порівнянні з законопроектом № 6337 розмір страхового резерву, що створюється за рахунок валових витрат - Мінфіном пропонувалось 15%, прийнято на 2010 - 40%, на 2011 - 30% від суми заборгованості за активними операціями;
  • залишено право банкам створювати страховий резерв за рахунок збільшення валових витрат за всіма видами активних операцій;
  • виключено з переліку платників, які зобов’язані вести бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць, банки й небанківські установи;
 • захищено інтереси банків в Податковому кодексі, а саме:
  • не допущено: відновлення безакцептного списання коштів з рахунків клієнтів банків; впровадження підвищених штрафів, які можуть застосовуватись податковими органами до банків (передбачалось встановлення для банків штрафів в 10 разів вищих, ніж до інших юридичних осіб); вилучення у платника податків оригіналів документів; 
  •  забезпечено: право кредитора відносити заборгованість до валових витрат з моменту звернення до суду (а не з моменту винесення судом рішення, як пропонувалось); можливість віднесення страхового резерву, сформованого під гарантії, на валові витрати банку; незастосування РРО в банківських операціях; право консолідованої сплати податку на прибуток за відокремленими підрозділами; збереження банківської таємниці про вкладників – фізосіб.;
 • забезпечено права акціонерів банків:
  • замінено обов’язковий лістинг включенням акцій ПАТ до біржового списку фондової біржі (прийнято зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства»);
  • виключено необхідність проведення обов’язкових торгівельних операцій з акціями для ПАТ з 1 власником (рішенням ДКЦПФРУ № 48 від 25.01.2011 внесено зміни до Положення про функціонування фондових бірж);
  • ініційовано перед ДКЦПФРУ скасування обов’язкових торгівельних операцій з акціями для всіх ПАТ;
 • забезпечено втручання АМКУ щодо скасування Нацбанком п.6 Постанови № 273 від 09.06.2010 як такої, що дискримінує невеликі банки;
 • підтверджено правомірність збільшення платником податку валових витрат при зверненні до третейського суду (отримано необхідне роз’яснення Вищого адміністративного суду України);
 • забезпечено включення норм, що направлені на посилення можливостей банків у процесі стягнення проблемної заборгованості при підготовці законопроекту щодо захисту прав кредиторів (реєстр. № 7351 від 10.11.2010); 
 • не допущено збільшення термінів проведення податкових перевірок та закріплення за податковими органами права отримувати з будь-якого запитом будь-яку інформацію про клієнтів банку - юридичних та фізичних осіб (за зверненням УКБС Держкомпідприємництва відмовив ДПАУ в узгодженні відповідного проекту Закону); 
 • забезпечено право не враховувати від’ємний фінансовий результат операцій з цінними паперами при здійсненні банками податкового обліку за попередній звітний рік (отримано роз’яснення ДПАУ від 04.01.2011р. №23/7/15-0317);
 • не допущено встановлення на програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), які належать як банкам, так і небанківським установам, реєстраторів розрахункових операцій (РРО);
 • не допущено прийняття ВРУ низки негативних законопроектів, якими передбачалось: 
  • заборона звернення стягнення на житло у позасудовому поряду за застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя (№ 4259);
  • надання споживачам фінансових послуг права односторонньої відмови від укладеної третейської угоди (№ 4260);
  • зобов’язання банку за заявою фізичної особи –позичальника, яка уклала договір кредиту в іноземній валюті, перевести кредит в гривню за курсом НБУ на день подання заяви (№ 4011);
  • право одностороннього розірвання клієнтом договору банківського вкладу в будь-який момент, а для службових осіб банку встановлювалась кримінальна відповідальність за відмову у видачі вкладу на першу вимогу клієнта (№ 3482);
 • ініційовано УКБС та підтримано державними органами такі питання:                - створення реєстру недобросовісних емітентів корпоративних цінних паперів та структур, причетних до їхньої діяльності (лист ДКЦПФРУ від 14.01.2011р. №11/03/519);   
  • розробки оновленого переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість (лист НБУ № 12-311/29-326 від 10.01.2011);
  • доповнення переліку фінансових інструментів, до яких не застосовується ефективна ставка відсотка (лист НБУ № 12-111/10-116 від 05.01.2011).

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions