home map mail
KBS logo

Середа, 5 Серпня, 13:20

новини

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

НОВИНИ

УКБС ЗАСТЕРІГАЄ ВІД НОВАЦІЙ НБУ ПРО КРЕДИТНИЙ РЕЄСТР

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» висловила застереження щодо норм законопроекту про Кредитний реєстр, які не можуть бути підтримані у запропонованому Нацбанком форматі. Оскільки руйнують банківську таємницю, невиправдано знижують рівень «небезпечної» заборгованості, містять необґрунтований перелік даних щодо боржника, тощо.
Насамперед, викликають застереження пропоновані доповнення до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон) новою статтею 67-1 щодо передачі банком до Кредитного реєстру усіх відомостей про позичальника, які є банківською таємницею. А також доступ до цих даних інших суб’єктів без обмежень щодо обсягу запитуваної інформації та підстав для її отримання. Особливо, коли це стосується інформації про фізичну особу.
Слід враховувати, що чинний Закон (ст. 61) зобов’язує банки зберігати банківську таємницю шляхом обмеження кола осіб, що мають до неї доступ. Без доопрацювання нова норма з/проекту призведе до правових колізій, нівелювання поняття банківської таємниці й численних претензій клієнтів через розголошення даних.
На думку УКБС, до Реєстру повинно подаватись обмежене коло даних – лише ті, що мають істотне значення для визначення банком розміру кредитного ризику, і їх вичерпний перелік має бути закріплений у Законі.
Потребує перегляду й пропонований у з/проекті мінімальний рівень «небезпечної» заборгованості позичальника (від 5 тис. грн.), інформація про яку повинна подаватись до Реєстру.
Експерти зауважують, що формування Реєстру доцільно розпочати на основі наявних у НБУ даних щомісячної звітності банків (зокрема, за формою № 613 «Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банків з контрагентами та пов’язаними з банком особами») щодо заборгованості понад 2 млн. грн. А згодом розглядати питання про зміну порогу заборгованості.
В міжнародній практиці кредитні реєстри мають обмеження, наприклад, містять інформацію лише по великим кредитам або простроченим кредитам підприємств. Ці дані використовуються, переважно в цілях нагляду. Нацбанку доцільно було б проаналізувати економічну ефективність пропонованих змін та навести аналогічний досвід країн ЄС і США, після чого вводити новації.
«Слід враховувати, що на кінець серпня 2016 р. із 160,2 млрд. грн. кредитів, наданих населенню, дефолтними були близько 90% валютних кредитів (75,4 млрд. грн.) та близько 35% гривневих (26 млрд. грн.), - зазначає Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Тому важливо ідентифікувати крупних позичальників та пов’язаних з ними осіб, а також боржників, які не розраховуються за кредитами. Якщо ж залишити поріг на рівні 5 тис. грн., регулятор отримуватиме щомісячно кілька десятків мільйонів записів, переважна частина яких буде про дрібні споживчі кредити. Це колосальний масив даних, для обробки якого потребуватимуться значні ресурси та збільшення штату працівників».

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions