home map mail
KBS logo

Середа, 5 Серпня, 13:08

новини

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

НОВИНИ

УКБС-НБУ: КРИТЕРІЇ РИЗИКОВИХ ФІНОПЕРАЦІЙ ПОТРЕБУЮТЬ ЧІТКОСТІ

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» запропонувала Нацбанку переглянути ознаки здiйснення банками ризикової дiяльностi з фiнмонiторингу та роз‘яснити нечiткі абстрактні норми. Це вдосконалить правову базу з виявлення схемних операцій та убезпечить банки від необґрунтованих заходів впливу.
УКБС підтримує заборону на ризикову діяльність, яка загрожує інтересам вкладників/інших кредиторів. Одночасно вважає, що вимоги регулятора з цього питання залишаються множинними та невичерпними. Так, під виглядом боротьби із схемними операціями Нацбанк у черговий раз розширив ознаки здiйснення банками ризикової дiяльностi з фінмоніторингу (постанова НБУ вiд 02.08.2016 № 365 - зміни до Положення про застосування НБУ заходів впливу, ).
Експерти УКБС зазначають, що ці додаткові ознаки допускають вкрай широке тлумачення, що поширює їх на будь-яку фіноперацію будь-якого клієнта. Зокрема, до ризикових віднесено фіноперації, характер або наслідки яких «дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані» з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від оподаткування тощо.
Крім цього, окремі норми перекладають на банки невластиві функції: проведення технiчної експертизи документів, достовiрностi отриманої вiд клiєнтiв інформації та вводять вiдповiдальнiсть банків лише згідно припущень.
Експерти УКБС зазначають, що нечіткі формулювання постанови потребують роз‘яснення регулятора. Зокрема, механізм визначення та документального підтвердження банками: очевидної економічної доцільності (сенсу) проведення фіноперацій, ознак фіктивного підприємництва, уникнення від оподаткування тощо. Крім цього, для впровадження банками відповідного програмного забезпечення необхідно конкретизувати та кількісно виразити «схемні», «багатомільйонні» фінансові операції.
«Відсутність у нормативних актах НБУ вичерпного переліку індикаторів ризикових фіноперацій наражає банки на необґрунтовані санкції через неоднозначне трактування і виконання встановлених вимог, – зазначила Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Це, згідно рішення КСУ від 22.09.2005 № 5-рп/2005, суперечить конституційним принципам верховенства права, рівності і справедливості, які передбачають ясність та точність правових норм, оскільки інше неминуче призводить до регуляторного свавілля».

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions